Utsikt österut över parken Backen i Östbergahöjden med lekplats och plaskdamm. I fonden kvarteren Familjen och Släkten.
Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt österut över parken Backen i Östbergahöjden med lekplats och plaskdamm. I fonden kvarteren Familjen och Släkten.

Uppdaterad