Grönområde och gångväg söderut från Älvkällevägen vid Valla över Årstafältet mot Östberga.
Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid. Stadsmuseet i Stockholm

Grönområde och gångväg söderut från Älvkällevägen vid Valla över Årstafältet mot Östberga.

Området på bilden utgjorde fram till år 2004 en del av Huddingevägen. Detta år öppnades den nya trafikleden Södra länken för trafik vilket för Huddingevägen kom att innebära att vägen här drogs ner i tunnel under jord och att grönområdet och gångvägen skapades ovan jord.

Uppdaterad