Göta Landsväg söderut över Årstafältet mot Östberga. I fonden hus i kvarteret Svärdssidan.
Foto

Göta Landsväg söderut över Årstafältet mot Östberga. I fonden hus i kvarteret Svärdssidan.