Lilla Tensta från väster med lador och uthusbyggnader.
Foto

Lilla Tensta från väster med lador och uthusbyggnader.

Platsen för Lilla Tensta gård är idag, år 2016, ungefär platsen där Tensta gymnasium ligger.