Södra Blasieholmshamnen. Pingstresenärer kliver på skärgårdsbåtarna Saxaren, Gillöga och Rödlöga.
Foto

Södra Blasieholmshamnen. Pingstresenärer kliver på skärgårdsbåtarna Saxaren, Gillöga och Rödlöga.