Foto

Bagarmossen, vinter 1958

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bagarmossen, vinter 1958

Bagarmossen, vinter 1958

Bagarmossen, vinter 1958

Bagarmossen, vinter 1958

Bagarmossens centrum 1958

Bagarmossens centrum 1958

Bagarmossens centrum, vintern 1958

Bagarmossens centrum, vintern 1958

Bagarmossens centrum

Bagarmossens centrum

Bagarmossens centrum

Bagarmossens centrum