Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Skapandet av ett Kungligt nummerlotteri

I detta dokument förkunnas det att man har för avsikt att inrätta ett nummerlotteri efter modell från kontinenten, ett så kallat genuesiskt lotteri. Här står det vilka regler som ska gälla för lotteriet. Bland annat: "sedan att man flere gånger omwridit hjulet, uttages en lott af en barnhusgosse med förbundne ögon och handske på handen"...

Det var ett statskontrollerat lotteri. Inga konkurrerande lotterier tilläts, om man ville spela på andra spel fick man göra det i hemlighet. En del av de pengar som lotteriet genererade (gav) användes till att bekosta byggandet av olika samhällsprojekt, exempelvis Trollhätte kanal.

Byggnaden, där man sålde lotter och där alla lotteriets tjänstemän höll till, låg på Svarmangatan 9 i Gamla stan. En känd medarbetare var skalden Carl Michael Bellman. Lönen från lotteriet var säkerligen en välkommen inkomstkälla för familjen Bellman.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad