Foto
Fotograf: Åkerlind, Ossian. Stockholms stadsmuseum

Nannylund vid Djurgårdsslätten.

Uppdaterad