Litteraturtips
Författare: Hansson, Mats. Stockholms stadsbibliotek

När Bromma steg ur havet. Om landhöjning, öar, sjöar och mänsklig kolonisation i det forntida Bromma / Mats Hansson

Bodde det människor i Bromma på stenåldern? Inga boplatser har hittats men det kanske inte är så konstigt. För 2000 år sedan låg stora delar av nuvarande Bromma fortfarande under vatten! Men det har ändå hittats flera stenåldersfynd, bland annat stenyxor. Det här kapitlet berättar om Brommas forntid och utveckling fram till våra dagar. Flera spännande kartor visar landhöjningen och havsnivån. 18 sidor.

Utdrag ur Brommaboken 2005. – S. 47-64                     

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad