Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Stigbergets Borgarrum, Fjällgatan 34 (Kronan 5)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Fjällgatan 34)

Högst upp i detta hus finns sedan 1929 Stigbergets Borgarrum, ett museum som visar hur en tjänstemannafamilj bodde omkring 1860. Det skapades av Anna Lindhagen (1870–1941), mest känd för att ha startat koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. Hon arbetade också för bevarandet av Stockholms små stugor och täppor som de här på Stigberget. De sista åren av sitt liv bodde hon i huset, som sannolikt byggdes på 1720-talet. Den översta våningen med sin frontespis kom till först 1837.

 
At the top of the building is a museum illustrating middle-class life in the mid-19th century. It was created by Anna Lindhagen who is best known for introducing allotments to Sweden. She spent the last years of her life in the building that probably dates from the 1720s. She also sought to preserve the little cottages and their gardens like those on Stigberget

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad