Text
Författare: Stockholms stads livsmedelsnämnd. Stockholms stadsarkiv

Kassaskåp efterfrågas efter stölder av ransoneringskort

Här ansöker Stockholms stads livsmedeslnämnd om medel till kassaskåp att ha i Sockerbyrån och Brödbyrån. I kassaskåpen ska man förvara de hett eftertraktade ransoneringskort som användes för att fördela livsmedlen under kristiden.

Uppdaterad