Text
Författare: Kungl. Maj:t. Stockholms stadsarkiv

Sex ryssar utvisas ur Sverige efter slagsmål

Den 13 oktober 1907 blev det en polissak när sex ryssar rök ihop i ett slagsmål. Den 25 oktober beslöt Kungl. Maj:t att utvisa samtliga sex ur Sverige. I det här dokumentet meddelas Överståthållareämbetet i Stockholm att de ska verkställa utvisningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad