Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från entréhallen i Stockholm-övre Norrlands bank på Fredsgatan

Uppdaterad