Foto

Interiör från entréhallen i Stockholm-övre Norrlands bank på Fredsgatan