Text
Författare: Tockson, John Panzio (1838-1887). Stockholms stadsarkiv

Faktura från John Panzio Tockson 1862

Den här notan från kammarlakejen John Panziom Tockson (1838-1887) finns i Erik af Edholms arkiv. Det är oklart vem den är ställd till. Tockson var bland annat piprensare åt kung Karl XV.

Notan renskriven:

Nota
1862

Juni
Betalt för ångbåtsbiljter från Ulriksdal Till Stockholm 2ne gånger  framm och åter – 2.
Begagnat Droska från Stockholm till Ulriksdal 2ne gånger – 4.

Juli
Drikspeningar för Skötsel af Hundarna Under min bortvaro till Danmark – 3.

Augusti
Betalt för åkning i Norge Under Lägret – 1 – 58.
Köpt piprensare i Norge – 4.
Betalt för Förtäring på Resan i Götheborg för mig och Hundarna – 3 – 62.
Betalt i Örebro för det Samma – 0 – 75.

September
Betalt för åkning från Stockholm till Ulriksdal – 2.
Betalt qviterat Rd Rmt  21, 95

Ulriksdal den 30 september 1862
John Tockson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad