Text

Polisrapport angående Finska föreningen och Ryska emigrantföreningen

Den 5 februari 1912 har en resolution av något slag publicerats i Social-Demokraten. Polisen misstänker att antingen Finska föreningen eller Ryska emigrantföreningen ligger bakom det hela, varför dessa uppsöks.

Finska föreningen hade sin lokal två trappor upp på Surbrunnsgatan 9 i fastigheten Trasten 8.