Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

PM om arbetsvillkoren inom Detektiva polisen i Stockholm

I en av polisens "konfidentiella" rapportböcker finns det här tvåsidiga PM:et där en anonym författare beskriver villkoren inom den Detektiva polisen - den avdelning som senare kom att kallas Krimininalavdelningen.

Den som jobbar inom detektiva polisen måste "för att fylla sitt viktiga kall kunna utan klagan offra tid och bekvämlighet samt, om det är nödvändigt, helsa och t.o.m. sitt lif vid fullgörandet af sitt kall".

Uppdaterad