Modell av Gråmunketornet
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Gråmunketornet, modell

Gråmunketornet ingick i stadens försvarsmur mot mälarsidan och fungerade som porttorn mot Gråmukeholmen. Tornet uppfördes i slutet av 1300-talet och användes från mitten av 1500-talet som brygghus och magasin. Tornet revs omkring 1640.

Modellen är tillverkad av Harald Åkerlund 1953 och är gjord efter rekonstruktoner baserade på arkeologiska undersökningar.

Modellen står utställd på Medeltidsmuseet.

Uppdaterad