Modell av Gråmunketornet
Föremål

Gråmunketornet, modell

Gråmunketornet ingick i stadens försvarsmur mot mälarsidan och fungerade som porttorn mot Gråmukeholmen. Tornet uppfördes i slutet av 1300-talet och användes från mitten av 1500-talet som brygghus och magasin. Tornet revs omkring 1640.

Modellen är tillverkad av Harald Åkerlund 1953 och är gjord efter rekonstruktoner baserade på arkeologiska undersökningar.

Modellen står utställd på Medeltidsmuseet.