Foto

En av dörrarna till gravkapellet, Jakobs kyrka