Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland, Fredsgatan 28

Uppdaterad