Foto

Interiör från Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland, Fredsgatan 28