Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Klemmings omdöme om Strindberg

Strindbergs ansökan remitterades till riksbibliotekarie Gustaf Klemming, August hade nämligen inte bifogat sina icke alltför lysande betyg. Klemmings vitsord, som inkom till Kungl. Eclesiastik-departementet den 6 november hade nu kompletterats med Strindbergs betyg, vilka visar att han erhållit godkänt i samtliga ämnen utom i Konsthistoria där det står ”med beröm godkända insigter”.

” [….]och Strindberg som nu undergått en proftjenstgöring, befunnits ganska användbar”. 

”Ganska användbar” kan tyckas vara en litotes och vi skrattar gott idag åt detta omdöme, men man måste betänka att när detta skrevs användes ordet ganska i direkt översättning från tyskan ta t.ex. ”ein ganz brauchbarer Mann” vilket betyder en mycket användbar man! 

Strindberg arbetade på KB under åren 1874 - 1882 de första åren i nordöstra flygeln på slottet men från och med år 1877 kunde man flytta in i nybyggda och ändamålsenliga lokaler i Humlegården.

Sista året på KB skrev han tillsammans med Claës Lundin boken” Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claës Lundin och August Strindberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad