Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Kreugers check fällde statsministern

Ingenjör Ivar Kreuger var en av de mest lysande stjärnor som det svenska näringslivet frambringat. Som byggmästare och tändsticksfabrikör hade han efter första världskriget byggt upp en internationell finansrörelse utan motstycke i svensk historia. Med dotterbolag i USA och flera europeiska länder kontrollerade Kreugerkoncernen 1930 ca 60 % av världens tändsticksproduktion. Inför allmänheten hade han skaffat sig ett grundmurat anseende som pålitlig och skicklig. Bakom fasaden fanns dock allvarliga sprickor. I början av världsdepressionen tycktes Ivar Kreuger oberörd men på hösten 1931 blev hans ekonomiska situation kritisk. Inför ett möte med kreditorer i Paris den 12 mars 1932 begick han självmord. Händelsen väckte stark oro i finansiella kretsar och Kreugerkraschen var ett faktum. Efter Ivar Kreugers död framkom det att han utdelat vissa politiska understöd.

Statsminister Carl Gustaf Ekman hade i oktober 1931 mottagit 50 000 kr för partiändamål. Ekman medgav detta men bestred att han tagit emot mer. Det visade sig dock att han i februari 1932 fått en check på ytterligare 50 000 kr. Statsministern förnekade först sin egen namnteckning på checken och anförde senare som försvar att han avgett ett tysthetslöfte till Kreuger. Följden blev emellertid att Ekman i augusti 1932 tvingades avgå.


Checken förvaras i Tom Forssners och Erik Stridsbergs samling, volym 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad