Foto
Fotograf: Ransell, Karl, Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Kvinnlig expedit vid ett Stockholmssystem (nuvarande Systembolaget) stämplar och kontrollerar en motbok.

Motbokssystemet var ett försök att minska och kontrollera alkoholkonsumtionen i Sverige. Motboken var ett häfte där det angavs hur mycket alkoholdrycker var och en inköpt. Det var inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition som styrde hur mycket alkoholdrycker man blev tilldelad och hade möjlighet att köpa.

Uppdaterad