Foto

Inför julen 1939 är griskroppar upphängda och styckade på hyllor i slakteri.