Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kvinnor sitter och arbetar vid högar av motböcker. Bilden är tagen i samband med motbokssystemets 25-år jubileum år 1939.

Motbokssystemet var ett försök att minska och kontrollera alkoholkonsumtionen i Sverige. Motboken var ett häfte där det angavs hur mycket alkoholdrycker var och en inköpt. Det var inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition som styrde hur mycket alkoholdrycker man blev tilldelad och hade möjlighet att köpa.

Uppdaterad