Foto

Östermalmsgatan 39, Bernadotteska huset. Panel och tapet i matsalen 1tr