Foto

Sjukhuspersonal övar brandskydd med gasmask och heltäckande skyddskläder utomhus.