Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

F d Stockholms högskola, Kungstensgatan 45 (Kungstenen 5)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Kungstensgatan  45)
 

Stockholms högskola bildades 1878,finansierad av privata och kommunala medel. Öppna föreläsningar hade börjat året innan. År 1904 fick högskolan examensrätt och kunde 1909 flytta in i en egen byggnad, ritad av arkitekt Victor Bodin. Tomten låg väl placerad i anslutning till vetenskapliga institutioner som Observatoriet och Tekniska högskolan på Drottninggatan. Byggnaden i nybarock har två överbyggda ljusgårdar som centrum i planen. I dag ägs och disponeras huset av Folkuniversitetet.


Stockholm University College, founded in 1878, moved into its purpose-built premises in 1909. The building was designed in a restrained neo-baroque idiom by Victor Bodin, a prominent Stockholm architect. It features two grand top-lit halls with galleries.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad