Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Studentpalatset, fd Juridicum, Norrtullsgatan 2 (Bergsmannen Större 8)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Norrtullsgatan 2)

uppfördes för Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakultet med Erik Lallerstedt som arkitekt. Första skissen tillkom 1918, byggnaden invigdes 1927. Den är utförd i kraftfull tjugotalsklassicism med en tempelgavel åt söder och entré omgiven av hermer. De av Ivar Johnsson skulpterade huvudena föreställer, från vänster till höger, Sokrates, Platon, Aristoteles och Sofokles. Den inre planen är upplagd kring en monumental trappa med dubbla trapplopp och öppna promenadgångar.


This forceful, neo-classical building was designed by Erik Lallerstedt and opened in 1927 to serve the needs of the Law Department at Stockholm University. The south elevation takes the form of a classical temple pediment.The figures guarding the entrance were carved by Ivar Johnsson. They depict Socrates, Plato, Aristotle and Sophocles.(2015)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad