Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Mjölkerskor och ladugårdsarbetare vid Enskedegård år 1908. Kvinnan längst till höger i främre raden är Lilly Jansson.

Uppdaterad