Foto

Blivande småstugeområde vid Västberga. Utsikt mot Hökmossen