Litteraturtips
Författare: Ericson Wolke, Lars (f. 1957). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms blodbad / Lars Ericson Wolke

Författaren sätter in Stockholms blodbad 1520 i sitt sammanhang. Hur såg den politiska bakgrunden ut och vad hände sedan? Vad säger egentligen de samtida källorna? 271 sidor.

Innehåll
Förord
"Då nu ett sådant gruvligt mord i Stockholm skett var"
Den nordiska maktpolitiken, 1343-1497
Förnyade maktstrider, 1498-1519
Världen, Sverige och Stockholm år 1520
Dramats huvudaktörer: Kristian II, Didrik Slagheck, Jens Andersen Beldenak, Gustav Trolle och Kristina Gyllenstierna
Den danska invasionen år 1520
Ridån går upp för slutakten - Stockholm kapitulerar
Kröningsfest och blodbad
Blodbadets offer
Paralleller med annan utgång - 1400-talets och det tidiga 1500-talets kamp om kontrollen över ärkebiskopsborgen Stäket
Tolkningen - vad var det som egentligen hände?
Kungens blodiga hemresa, december 1520 - januari 1521
Efterspelet, 1521-1523
De långsiktiga konsekvenserna, 1524-1563
Kristina Gyllenstierna - kvinnan vars familj krossades av blodbadet
Blodbadet i ett europeiskt perspektiv
Blodbadet i minnet och myten
Historikerstriden om Stockholms blodbad
Slutreflektioner 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad