Litteraturtips

Stockholms blodbad / Lars Ericson Wolke

Författaren sätter in Stockholms blodbad 1520 i sitt sammanhang. Hur såg den politiska bakgrunden ut och vad hände sedan? Vad säger egentligen de samtida källorna? 271 sidor.

Innehåll
Förord
"Då nu ett sådant gruvligt mord i Stockholm skett var"
Den nordiska maktpolitiken, 1343-1497
Förnyade maktstrider, 1498-1519
Världen, Sverige och Stockholm år 1520
Dramats huvudaktörer: Kristian II, Didrik Slagheck, Jens Andersen Beldenak, Gustav Trolle och Kristina Gyllenstierna
Den danska invasionen år 1520
Ridån går upp för slutakten - Stockholm kapitulerar
Kröningsfest och blodbad
Blodbadets offer
Paralleller med annan utgång - 1400-talets och det tidiga 1500-talets kamp om kontrollen över ärkebiskopsborgen Stäket
Tolkningen - vad var det som egentligen hände?
Kungens blodiga hemresa, december 1520 - januari 1521
Efterspelet, 1521-1523
De långsiktiga konsekvenserna, 1524-1563
Kristina Gyllenstierna - kvinnan vars familj krossades av blodbadet
Blodbadet i ett europeiskt perspektiv
Blodbadet i minnet och myten
Historikerstriden om Stockholms blodbad
Slutreflektioner 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholms blodbad 1520
Tema

Stockholms blodbad 1520

Efter tre dagars fest för att fira kröningen av den nye unionskungen Kristian II stängdes dörrarna till slottet. Stockholmarna fick order att stanna inomhus. Så startade Stockholms…