Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Grupporträtt av minister Thomas med familj. Interiör

Uppdaterad