Foto

Grupporträtt av minister Thomas med familj. Interiör