Litteraturtips
Författare: Gråbacke, Carina (f. 1971). Stockholms stadsbibliotek

Shopping i Stockholm / Carina Gråbacke

Det här kapitlet om Stockholms utbud och förutsättningar för modeshopping tar upp tre områden.

Det första gäller citysaneringen – de stora förändringarna på Norrmalm under 1950- och 60-talen – ur shoppingperspektiv. De allra flesta butiker som försvann under rivningarna återuppstod inte i samma område, utan flyttade eller avvecklades. Istället kom nya shoppingstråk med kedjebutiker, stora varuhus och det nya fenomenet boutique.

Det andra berättar Hennes & Mauritz historia mellan 1950-tal och 1970-tal, hur butikskedjan gick från rent lågprisutbud till att satsa på mode. Förutom företagets interna utveckling var butikernas läge en viktig faktor.

Det tredje handlar om NK under 1960- och 70-tal, hur varuhuset påverkades av Hamngatans omdaning, förändringarna i modebranschen och sina konkurrenter. 41 sidor.

Innehåll
Citysanering och köpcentrum
  Hötorgscity
  Sergels torg
  Hamngatan och Gallerian
  Köpcentrum i förort
Hennes & Mauritz
  Lägesfaktorn
  Inköpsarbete och modeanpassning
  Breddning och differentiering
  Expansion
  Konkurrenter
Nordiska kompaniet
  Boutiquefenomenet
  Modekontoret
  NK Designgrupp och Stylistkontoret
  Konkurrenter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad