Foto

Polisfotografi av Klara Emilia Andersson, 18 år, arresterad för stöld

Sommaren 1910 arresterades Klara Emilia Andersson efter att polisen kopplat en rad stölder till hennes person. I samband med polisförhöret togs det här fotografiet. Läs mer om stölderna i polisrapporten.

På baksidan av fotografiet har polisen antecknat följande om Klara "Klarry" Emilia Andersson:

 Polisens anteckningar om Klara Emilia Andersson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Polisrapport om Klara Emilia Anderssons stölder 1910

Polisrapport om Klara Emilia Anderssons stölder 1910