Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Historia kring Stockholm : Stockholm från förhistorisk tid till sekelskiftet

Historia kring Stockholm handlar om huvudstaden under en lång period, från förhistorisk tid till sekelskiftet 1900. Boken innehåller flera artiklar som tar upp olika aspekter av samhället och många är berättelserna om hur människor har levt genom tiderna. Exempel på det är hur människor bodde i 1800-talets hyreshus, livsförhållandena hos olika samhällsklasser i Bellmans 1700-tal och befolkningen på Södermalm 1676. 526 sidor.

Boken finns också utgiven i tre separata delar: Historia kring Stockholm före 1520, Vasatid och stormaktstid, Från frihetstiden till sekelskiftet.

Innehåll
Det förhistoriska Stockholm. Några aspekter på bebyggelseutvecklingen Stockholmsområdet.
Jon Jarl.
Medeltida myntfynd från Stockholm.
Stadsplan och bebyggelse i Stockholm under medeltiden.
Underjordiska gångar.
Stockholm under Hansans inflytande, några notiser ur Lübecks statsarkiv.
Käpplingemorden.
Riddar Sankt Görans reliker.
Stockholms kapitulation 1520. Ett rekonstruktionsförsök.
Kommentarer.
Förord.
Stockholms befolkning på 1500-talet.
Wasa och Stockholm.
Stormaktens huvudstad.
Befolkningen på Södermalm år 1676.
Häxorna i Katarina.
Om pesten i Stockholm 1710.
Handel, industri och hantverk i 1600-talets Stockholm.
Kommentarer.
Förord.
Stockholms gatunamn.
Stockholm på Bellmans tid.
Massan vid fersenska upploppet, 1810.
Carl Johan och Stockholm.
Stockholms hyreshusbebyggelse på 1800-talet.
Mamsell Sjöberg.
Dalfolk i Stockholm.
Perspektiv på åttiotalet.
Kommentarer.

Uppdaterad