Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms Is-Aktiebolags konstisfabrik i Hagalund. Man står framför en vägg av isblock i lagerkällaren.

Varje isblock hade en hålighet i mitten och vägde 43 kg.

Uppdaterad