Foto

Isupptagning och lastning av isblock på hästkärra vid Uttran.