Foto

Götgatan juldekorerad. Till vänster mjölkvagn med mjölkkannor.