Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Götgatan juldekorerad. Till vänster mjölkvagn med mjölkkannor.

Uppdaterad