Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd (Aftonbladet). Stadsmuseet i Stockholm

Fredsdagen den 7:e maj 1945 i Stockholm. På flickskolan Lyceums skolgård har flickorna samlats för att fira frden.

Lyceum för flickor var en privat flickskola i Stockholm

Uppdaterad