Foto
Fotograf: Heurlin, G.. Stadsmuseet i Stockholm

Naturhistoriska riksmuseets byggnad sedd från sydväst

Uppdaterad