Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd (Aftonbladet). Stockholms stadsmuseum

Fredsdagen den 7:e maj 1945. Glada flaggviftande folkmassor längs Strandvägens östra del. Till vänster vedtravar längs gatan.

Uppdaterad