Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Tokroligheter" 1824

Till höger hittas en liten skrift (8 sidor) med ”tokroligheter" ifrån 1824. Skriften är förmodligen författad av Per Götrek. I skriften hittas bl.a. följande ”Recept till kärleksbref”:

 ”Tag 600 bedyringar, hälften så många löften, 3000 lögner, 5 skålpund bedrägeri, en lika quantité nonsens, och 3 gånger allt detta uti smicker: blanda alla dessa ingridentier tillsamman, och lägg dertill en skrupel uppriktighet och försötma det ofta med orden: engel, gudinna, förtjuserska, honingsmunn och dylikt. När detta är satt efter behag, tag så mycket deraf på en gång som ni finner tjenligt; lägg in det i förgylldt papper, försegla det med ett sigill hwari synes ett lågande hjerta fullt af sår, låt det bli rigtigt öfwerlemnat, och det är oemotståndeligt.

 

 

Uppdaterad