Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Massmordet ombord på Prins Carl

Den slipade haspen varmed Nordlund överföll fångvaktarna

Johan Filip Nordlund har blivit häktad för massmordet i maj 1900 ombord på ångaren Prins Carl och sitter i fängelset i Västerås. Där är han ingalunda sysslolös utan med vissheten om att han kommer att få ”gjuta döden” har han ju inget att förlora:

Han hade stoppat på sig en avbruten hasp, som tillhörde ett rör från järnsängen i cellen. Därefter hade han nogsamt sett till att ingen såg när han slipade haspen sylvass, med hjälp av stenar han tagit med sig från fängelsegården, detta för att vid tillfälle kunna övermanna fångvakterna och sedan fly ur fängelset. Sagt och gjort den 18 juli hugger han fångvakterna Pettersson under ögat samt i nacken och Carlsson i högra ögat med haspen.

Vid Västerås rådhusrätt den 14 augusti 1900 dömdes Johan Filip ” att för rån och dervid föröfvade fem mord och åtta mordförsök […..] för mordförsök å fängelsevaktmästaren Pär Pettersson och Vaktkonstapeln Carl Julius Carlsson […] skall för alla sina ofvannämnda förbrytelser i en bot mista lifvet och för alltid vara förlustig medborgerligt förtroende”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad