Text
Författare: Didring f. Rye, Maria Henrietta Johanna (1851-1938. Stockholms stadsarkiv

Jeanne Didring svar på frågan om hon vill skriva under upprop mot yttrandefrihetsangrepp

I november 1908 var två yttrandefrihetsmål uppe i domstolen. Knut Wicksell som skämtat om den kristna idén att Maria var oskuld när hon födde Jesus stod inför rätten för hädelse. Ungsocialisten Birger Svahn åtalades för att ha spridit en antimilitaristisk skrift. Den så kallade Radikala klubben i Stockholm skrev ett upprop mot åtalen som de ansåg vara "angrepp på yttrandefriheten". En av klubbens ledande figurer var Anna Lindhagen och hon skickade ut uppropet för påskrift till en rad människor. I hennes arkiv finns flera signerade upprop och dessutom en del svarsbrev, med förklaring varför man skrivit på uppropet eller ej.

Uppropet kan ni läsa här.

Bästa frk Lindhagen!
Min man kan ej underskrifva protesten.

Jag anser att mitt namn är alldeles för obetydligt till att stå mellan inbjudarnes och dessutom endast skulle markera frånvaron af Ernsts underskrift. Oaktadt jag gillar protesten, vill jag därföre ej häller underskrifva den.

Högaktningsfullt
Jeanne Didring

Jeanne Didring hette i folkbokföringen Maria Henrietta Johanna Didring, född i Danmark 1851 med flicknamnet Rye. Hon och hennes 17 år yngre man Ernst Didring bodde på Floragatan 12 vid den här tiden, alldeles nära Anna Lindhagen som hade sin bostad på nummer 15 på samma gata.

Uppdaterad