Text
Författare: Larsson, Bo. Stockholms stadsmuseum

Intervjuer, deltagande, etik : en vägledning för dig som vill dokumentera din samtid : Stockholm / Bo Larsson

Stockholm är landets folkrikaste kommun. Här samsas en knapp miljon människor på 188 kvadratkilometer. På denna yta sker en mängd verksamheter: folk bor, arbetar, roar sig, begår brott, handlar, reser och mycket mera. Det hör till Stadsmuseets uppgifter att dokumentera detta.

Stadsmuseet får en mängd förslag och idéer om dokumentationer. Trots att många av idéerna är tänkvärda och viktiga tvingas museet ändå tacka nej till dem. De kräver resurser vi inte har.

Det är dock vår tro och förhoppning att förslagsställarna själva kan genomföra sina förslag. Denna text vänder sig därför främst till dig som själv vill dokumentera din omvärld och göra det med metoder som vi på Stadsmuseet använder i vårt arbete. Den får dock inte uppfattas som en handbok eller instruktion i hur man ska göra. Samtidigt som varje samtidsdokumentation har vissa gemensamma drag är den – som allt som har med människor att göra – också unik till sin karaktär. Snarast är den därför en introduktion till hur man kan göra och framför allt i hur man kan tänka kring sin uppgift.

Uppdaterad