Text
Författare: Andersson, A. G.. Stockholms stadsarkiv

Vicevärd ber polisen om hjälp med "slödder" och "drägg"

A. G. Andersson, vicevärd i dåvarande fastigheten Stuten 8 vid Oxtorget 2, skriver här till polisen och ber om hjälp med några personer som stör hyresgästernas nattro. Skulle man använda ett sådant här språk i ett icke-anonymt brev till polisen idag?
Brevet renskrivet:

Herr Öfverkonstapel.

I egendomen No 2 Oxtorget där undert. är vicevärd har på senare tiden en hop med slödder, tagit sig för, att å gården samt i språng och gömslen nattetid efter 10 à 11 på nätterna föra ett lif o oväsen som trotsar all beskrivning och stör hyresgästers frid och nattro, hvadan jag har största obehag genom deras ständiga klagomål.
Att i godo resonera med dessa sällar, som ständigt äro öfverfulla och ofta ha de uslaste kvinnor af samma skrot som de själfva – går ej för sig, patrullerande polis bry sig ej om eländet då det ej sker å gata, traktens öfverkonstaplar säga äfven detsamma. Då nu nästan alltid samma personer bestående af Hötorgets och traktens sämsta drägg och helt unga äro de uppträdande synes mig att med ”Lösdrifvare-lagen” i hand just här vore att uppträda, ty ej sällan händer att vedbodar och afträden uppbrytes af dem för att gå till logis,
Med största högaktning vore jag högst tacksam om hjälp eller råd.
A. G. Andersson.
d. 1/8-07

Uppdaterad