Foto
Fotograf: Lövenstierne, Ulf. Spårvägsmuseet

Spårvagnar på gården till Söderhallen

Spårvagnar SS litt. A25 nr 457, 497, SS litt. B25 nr 1495 och SS litt. A25 nr 446, 454.

Uppdaterad