Foto
Fotograf: Lövenstierne, Ulf. Spårvägsmuseet

Spårvagn på Uggelviksgatan vid Engelbrektskyrkan

Uppdaterad