Text

Illegalt spel vid Bellmansbysten enligt brev till polisen

I augusti 1914 får polisen det här brevet från en Hans Pålsson, "fredsvän och agent". I skogen nära Bellmansbysten är det kortspel om pengar på helgerna - och enligt Pålsson går spelet inte schysst till.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bellmansbyst vid Bellmansro sångarförb. el. dyl. med Emil Norlander och Albert Engström

Bellmansbyst vid Bellmansro sångarförb. el. dyl. med Emil Norlander och Albert Engström

Bellmansbysten vid Bellmansro. Albert Engström, andre fr.v., andre t.h. Emil Norlander

Bellmansbysten vid Bellmansro. Albert Engström, andre fr.v., andre t.h. Emil Norlander