Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Flerbostadshus på Torsvikssvängen på Lidingö. Bilden tagen från Torsviks torg mot väster.

Uppdaterad